آموزش صفحه وعده غذایی اتوماسیون تغذیه کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

سازمان ها و شرکت ها به صورت کلی در رستوران های خود، غذاها را در وعده های غذایی متفاوتی تهیه و طبخ می کنند. در اتوماسیون تغذیه نیز جهت مدیریت برنامه غذایی نیاز به تعریف وعده های غذایی داریم. که در آموزش صفحه وعده غذایی به این مبحث می پردازیم. قابلیت تعریف وعده های غذایی از صفحه تعریف «وعده غذایی» میسر می باشد که بعد از تعریف وعده هایی غذایی می توانیم وعده های تعریف شده را از صفحه برنامه غذایی، به غذاهای مورد نظر انتساب دهیم تا پرسنل سازمان بتوانند در وعده مورد نظر، برنامه غذایی را مشاهده و رزرو کنند.

در سامانه تغذیه کسرا، از طریق صفحه «وعده غذایی» می توانید وعده های غذایی متفاوتی مانند صبحانه، ناهار، شام، سحری، افطاری، میان وعده و عصرانه را در سامانه تعریف کنید. یکی از قابلیت های اتوماسیون تغذیه کسرا امکان تعریف وعده های غذایی متفاوت و انتساب برنامه های غذایی متفاوت به وعده های غذایی است.

در ویدیو آموزش صفحه وعده غذایی در سامانه تغذیه کسرا یاد میگیریم که:

  • چگونه یک وعده غذایی جدید در سامانه تعریف کنیم؟
  • چگونه یک وعده غذایی از پیش تعریف شده را ویرایش کنیم؟
  • در چه صورتی نباید وعده غذایی را حذف و ویرایش کنیم؟
  • وعده غذایی جدید تعریف شده را در چه صفحاتی از سامانه تغذیه کسرا می توانیم مشاهده کنیم؟

آموزش صفحه «وعده غذایی» در اتوماسیون تغذیه کسرا :

مسیر دسترسی به صفحه «وعده غذایی» از منو اصلی »» سامانه تغذیه »» پیکربندی »»وعده غذایی است.

مسیر دسترسی به صفحه «وعده غذایی» در آموزش صفحه وعده غذایی

مسیر دسترسی به صفحه «وعده غذایی»

پس از انتخاب «وعده غذایی» صفحه زیر نمایش داده می شود.

صفحه وعده غذایی

صفحه وعده غذایی

در لود اولیه صفحه می توانید وعده های غذایی از پیش تعریف شده را مشاهده کنید. برای تعریف یک وعده غذایی جدید گزینه «ایجاد» را انتخاب می کنید.

 انتخاب گزینه «ایجاد» برای تعریف یک وعده غذایی جدید

انتخاب گزینه «ایجاد» برای تعریف یک وعده غذایی جدید

تب زیر برای تعریف یک وعده غذایی جدید به شما نمایش داده می شود. نام وعده غذایی و نام مخفف آن را وارد کرده و گزینه ذخیره را انتخاب کنید.

تعریف یک وعده غذایی جدید

تعریف یک وعده غذایی جدید

مشاهده می کنید که وعده غذایی جدید به لیست اضافه شده که می توانید این وعده غذایی را در صفحات دیگر سامانه تغذیه کسرا همانند صفحه برنامه غذایی یا صفحه رزرو غذا، این وعده غذایی را مشاهده کنید. برای ویرایش وعده غذایی، سطر مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه «ویرایش» را انتخاب می کنید.

صفحه ویرایش وعده غذایی

صفحه ویرایش وعده غذایی

در این تب بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نظر گزینه ذخیره را انتخاب می کنید.

انتخاب گزینه ذخیره

انتخاب گزینه ذخیره

برای حذف وعده غذایی، سطر مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه «حذف» را انتخاب کنید.

صفحه حذف وعده غذایی

صفحه حذف وعده غذایی

توجه داشته باشید اگر از وعده غذایی در صفحات دیگری در سیستم یا گزارشات استفاده کردید، ویرایش یا حذف وعده غذایی را به هیچ عنوان انجام ندهید.

آموزش نرم افزارهای مرتبط