آموزش صفحه برنامه غذایی نرم افزار تغذیه کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

در سازمان ها و شرکت های بزرگ که یک یا چندین رستوران در سازمان وجود دارد نیاز به یک سامانه یکپارچه و کارآمدی است تا بتواند برای هر کدام از رستوران ها یک برنامه جداگانه و روزانه تعیین کند. سامانه تغذیه کسرا امکان تعریف منوی روزانه برای هر رستوران را فراهم می کند. در آموزش صفحه برنامه غذایی به آن می پردازیم که در اتوماسیون تغذیه امکان تعریف منوی غذایی برای یک وعده در یک روز و یک رستوران خاص وجود دارد. با مشخص شدن منوی غذایی، پرسنل می تواند غذای مورد نظر را رزرو کنند. در صورت آشنایی با بخش های مختلف نرم افزار تغذیه کسری می توانیم با مزایای مختلف سامانه رزرو غذا آشنا شویم.

در صفحه «برنامه غذایی» در اتوماسیون تغذیه کسرا امکان تعریف غذاها به صورت مستقل یا غذا به صورت پک(چندتایی) وجود دارد. غذاهای مستقل برای زمانی است که پرسنل حق انتخاب دارند و می توانند به صورت دلخواه غذای اصلی و دسر دلخواه را انتخاب کنند. اما زمانی که غذا به صورت پک تعریف شده باشد، امکان رزرو غذا و دسر به صورت جداگانه وجود ندارد و پرسنل مجاز به رزرو پک های از پیش تعریف شده هستند. یکی دیگر از امکانات سامانه تغذیه کسرا جهت صرفه جویی در میزان غذای مصرفی و جلوگیری از هدر رفت آن، امکان تعیین محدودیت روی تعداد غذای قابل رزرو برای هر رستوران است.

در ویدیو آموزش صفحه برنامه غذایی کسرا در سامانه تغذیه کسرا یاد میگیریم که:

  • چگونه منوی غذایی قابل سرو را هر روز را تعریف کنیم؟
  • چگونه لیست غذاهای قابل سرو هر روز را ویرایش کنیم؟
  • در چه صورتی نباید برنامه غذایی را ویرایش یا حذف کنیم؟
  • تعریف برنامه غذایی به صورت مستقل و پک چه تفاوتی دارند؟
  • در هر برنامه غذایی میتوانیم چند نوع پک داشته باشیم؟

آموزش صفحه برنامه غذایی در سامانه تغذیه کسرا

مسیر دسترسی به صفحه «برنامه غذایی» در سامانه  تغذیه کسرا از منوی اصلی »» سامانه تغذیه »» غذا »» برنامه غذایی است.

مسیر دسترسی به صفحه «برنامه غذایی»

مسیر دسترسی به صفحه «برنامه غذایی»

پس از انتخاب «برنامه غذایی» صفحه زیر را به شما نمایش می دهد که در نگاه اولیه از این صفحه می توانید برنامه های غذایی از قبل تعریف شده را مشاهده کنید.

برنامه های غذایی از قبل تعریف شده در آموزش صفحه برنامه غذایی کسرا

برنامه های غذایی از قبل تعریف شده در آموزش صفحه برنامه غذایی

برای «ایجاد» یک برنامه غذایی جدید می توانید گزینه «ایجاد» را انتخاب کنید. پس از انتخاب گزینه «ایجاد» تب زیر را برای تعریف یک برنامه غذایی جدید به شما نمایش می دهد. در قسمت بالا، تاریخ برنامه غذایی و وعده غذایی مورد نظر را انتخاب می کنیم.

انتخاب برنامه غذایی و وعده ی غذایی مورد نظر

انتخاب برنامه غذایی و وعده ی غذایی مورد نظر

انتخاب برنامه غذایی و وعده غذایی مورد نظر

انتخاب برنامه غذایی و وعده غذایی مورد نظر

به طور کلی برنامه غذایی را می توان به صورت مستقل یا به صورت پک ایجاد کنیم. در تعریف برنامه غذایی مستقل، پرسنل حق انتخاب دارند و می توانند از لیست غذایی قابل رزرو، غذای دلخواه و دسر مورد نظر را انتخاب کنند. اما زمانی که برنامه غذایی به صورت پک تعریف شده باشد، پرسنل تنها مجاز به رزرو همان پک های از پیش تعریف  شده هستند. برای تعریف برنامه غذایی مستقل، چک باکس در پایین «غذای مستقل» را انتخاب می کنید و مشاهده می کنید که بعد از انتخاب آن قسمت «نوع پک» غیر فعال شده است.

تعریف برنامه غذایی مستقل

تعریف برنامه غذایی مستقل

در قسمت «نام پک/غذا» غذای مورد نظر را انتخاب کرده و تعداد غذا را در قسمت «تعداد» وارد می کنید.

انتخاب غذای مورد نظر

انتخاب غذای مورد نظر

در قسمت رستوران می توانید مشخص کنید که غذای مورد نظر با این تعداد در کدام یک از رستوران ها سرو می شود.

مشخص کردن رستوران سرو غذا

مشخص کردن رستوران سرو غذا

اگر رستورانی را انتخاب کردید و تعداد آن غذا را تغییر دادید، یک سطر جدید به برنامه غذایی اضافه می شود. با استفاده از کلید «کپی» می توانید با تکرار سطر مورد نظر برای یک رستوران دیگر با تعداد متفاوت، غذای مورد نظر را تعریف کنید.

تعریف غذای مورد نظر در رستورانی دیگر

تعریف غذای مورد نظر در رستورانی دیگر

برای حذف یک سطر، باید از گزینه «حذف» استفاده کنید.

حذف سطر مورد نظر

حذف سطر مورد نظر

برای تعریف یک غذای جدید، گزینه «جدید» را انتخاب می کنید.

انتخاب غذای جدید

انتخاب غذای جدید

در یک روز قادر هستید غذاها را هم به صورت مستقل و هم به صورت پک داشته باشید. برای تعریف غذا به صورت پک، چک باکس مربوط به غذای مستقل را خالی می گذارید و گزینه «ایجاد پک» را انتخاب می کنید.

تعریف غذا به صورت پک

تعریف غذا به صورت پک

در این قسمت می توانید غذاهای موجود در یک پک را انتخاب کنید. به عنوان مثال می توانید در یک پک یک غذای اصلی و دسر را تعریف کنید.

تعریف غذای اصلی و دسر در یک پک

تعریف غذای اصلی و دسر در یک پک

سپس گزینه ذخیره را انتخاب کرده و بعد از ایجاد پک می توانید نوع و تعداد آن را مشخص کنید. همچنین می توانید تعیین کنید این پک در چه رستورانی رزرو شود.

تعیین نوع و تعداد پک

تعیین نوع و تعداد پک

پس از اطمینان از برنامه غذایی، گزینه «ذخیره» را انتخاب می کنید. در این صورت مشاهده می کنید که برنامه غذایی در تاریخ مورد نظر ایجاد شده است.

مشاهده برنامه غذایی در تاریخ مورد نظر

مشاهده برنامه غذایی در تاریخ مورد نظر

برای ویرایش یک برنامه غذایی، سطر مورد نظر را انتخاب میکنیم و گزینه ویرایش را انتخاب میکنیم.

ویرایش برنامه غذایی

ویرایش برنامه غذایی

آموزش نرم افزارهای مرتبط