محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ عیدی کارگران، کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران 

محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ عیدی کارگران، کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران 
دیجیتال مارکتینگ کسرا

عیدی و پاداش آخر سال یکی از حقوقی است که در پایان سال به کارمندان دولت، کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری  تعلق می گیرد. مبلغ این عیدی برای هر گروه از این افراد به طور جداگانه و طبق فرمول خاصی تعیین می شود. حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری توسط هئیت وزیران و حقوق کارکنان مشغول قانون کار توسط  وزارت کار تعیین می شود. میزان عیدی برای افرادی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند هم بر اساس ماه ها ی حضور آن ها در محل کار محاسبه خواهد شد. جزئیات بیشتر در مورد پرداخت عیدی، نحوه محاسبه عیدی کارمندان دولت، بازنشستگان و کارگران و همچنین زمان پرداخت عیدی کارگران و کارمندان در این مقاله بررسی شد. 

یکی از سوالات رایج که با نزدیک شدن به سال نو از سوی کارگران، کارکنان دولت و بازنشستگان مطرح می شود مبلغ عیدی است. عیدی یا پاداش آخر سال مبلغی است که طبق قانون به عنوان پاداش آخر سال برای مشمولان واریز می شود. مبلغ این عیدی برای کارگران و کارکنان دولت و بازنشستگان متفاوت است و طبق قوانین خاصی محاسبه و پرداخت می شود. مبلغ عیدی کارکنان دولت توسط دولت تعیین می شود، اما نحوه محاسبه عیدی کارگران متفاوت است و توسط وزارت کار تعیین می شود. در این مقاله اطلاعاتی پیرامون مبلغ عیدی کارگران، کارکنان دولت و بازنشستگان نحوه محاسبه و پرداخت این عیدی و به طور خاص عیدی سال 1402 ارائه خواهیم داد. 

عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟ 

عیدی کارگران طبق مصوبه ای که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، محاسبه  و تعیین می شود، بر اساس این مصوبه که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، عیدی آخر سال کارگران برابر با  دو برابر حداقل دریافتی کارگر است. البته این مبلغ حداقل عیدی کارگر است و حداکثر عیدی می تواند تا سه برابر حداقل حقوق ماهانه کارگر پرداخت شود. بنابراین، عیدی حقوق  کار حداقل  برابر با دستمزد شصت روز کار اخیر و حداکثر برابر با دستمزد نود روز کار اخیر اوست.

با توجه به اینکه حداقل دریافتی کارگران در سال جاری مبلغی معادل شش میلیون و سیصد و شصت هزار است، حداقل عیدی  سال ۱۴۰۲ کارگران، هشت میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار تومان و حداکثر آن دوازده میلیون و پانصد و سی و هفت هزار تومان خواهد بود. عیدی آخر سال کارگران  باید توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود و در صورت بروز هرگونه اختلاف در محاسبه و پرداخت عیدی، اختلافات توسط مراجع پیش بینی شده در قانون کار یعنی هیات تشخیص و هیات حل اختلاف قانون کار بررسی و حل خواهد شد. 

بیشتر بخوانید: قانون کار چیست؟ | بررسی مهم ترین قوانین کار و تامین اجتماعی

عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟ 

عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

قانون عیدی کارگران چگونه است؟ 

بر اساس مصوبه ای که در سال هزار و سیصد و هفتاد به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید قانون پرداخت عیدی کارگران تعیین شد و از آن پس کارفرمایان موظفند بر اساس این بند قانونی عیدی کارگران را محاسبه و پرداخت کنند. بر اساس ماده قانونی مربوط به تعیین عیدی کارگران طبق قانون کار، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز حقوق را به عنوان عیدی پرداخت کنند، همچنین میزان عیدی کارگران  نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی آنها تجاوز کند. بر اساس قانون، پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کارهستند نیز الزامی است، در این صورت میزان عیدی کارگر باید بر اساس شصت روز دستمزد و متناسب با روزهای کار او محاسبه شود. در واقع، در این شرایط ابتدا عیدی ماهانه برای کارگر محاسبه می شود با ضرب در تعداد ماه های سابقه کار وی مبلغ نهایی عیدی سالیانه تعیین و پرداخت می شود.  

حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟ 

مطابق با قانون محاسبه عیدی برای کارگران مشمول قانون کار و طبق توضیحات ارائه شده ، حداقل عیدی  در سال ۴۰۲  معادل دستمزد شصت روز کارگر و سقف عیدی سال ۱۴۰۲ معادل سه برابر حقوق آخرین ماه کاری کارگر خواهد بود. بر همین اساس با توجه به دستمزد ماهیانه کارگران در سال جاری ، حداقل عیدی سال ۱۴۰۲ معادل هشت میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار تومان و حداکثر عیدی سال ۱۳۰۲ معادل دوازده میلیون و پانصد و سی و هفت هزار تومان است. 

نحوه محاسبه عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲

براساس ماده واحده قانونی حداقل عیدی کارگران سال 1402 معادل با دستمزد شصت روز کاری کارگران و حداکثر آن معادل با دستمزد نود روز کاری کارگران است. همچنین برای کارگردانی که کمتر از دوازده ماه در کارگاه مربوطه مشغول به کار بوده آمد هم عیدی تعلق می گیرد و باید طبق قانون شصت روز کاری و مطابق با تعداد ماه های کار وی محاسبه گردد. عیدی این  کارگران به ازای هر ماه  نباید از یک دوازدهم سقف عیدی تعیین شده برای کارگران تجاوز کند. بر همین اساس فرمول محاسبه عیدی کارگران برای کارگرانی که حداقل دوازده ماه در کارگاه مشغول به کار بوده اند عبارت است از: 

( حداقل دستمزدها روزانه)  × ۹۰ = حداکثر عیدی 

( حداقل حقوق روزانه ) × ۶۰ =حداقل عیدی 

همچنین میزان عیدی کارگرانی که کمتر از دوازده ماه در کارگاه مشغول به کار بوده اند از فرمول زیر قابل محاسبه است. 

حقوق ماهانه کارگر × تعداد روزهای کاری × ۱۲ 

                        ۱۲

محاسبه آنلاین عیدی سال ۱۴۰۲

عیدی کارگران طبق ماده قانونی واحده تعیین شده در سال ۱۳۷۰ و از طریق فرمول خاصی که به آن اشاره شد محاسبه می گردد. بنابراین امکان محاسبه آنلاین عیدی سال ۱۴۰۲ کارگران وجود دارد و کافیست با مراجعه به وب سایت های مربوطه و وارد کردن میزان حقوق ماهیانه کارگر و تعداد ماه های سابقه کار در سال ۱۴۰۲به راحتی مبلغ عیدی را تعیین کرد.عیدی کارمندان و بازنشستگان هم که طبق مصوبه هیئت وزیران مبلغ مشخصی است که برای سال ۱۴۰۲ معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: تعطیل کاری چیست؟ نحوه محاسبه تعطیل کاری

نحوه محاسبه عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲

نحوه محاسبه عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲

مقدار عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۴۰۲ چقدر است ؟ 

محاسبه عیدی برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس فرمول های متفاوتی تعیین می شود. میزان عیدی بازنشستگان و نحوه محاسبه آن  در ادامه بررسی شده است. 

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران در سال ۱۴۰۲ 

شاید تا به حال برایتان این سوال پیش آمده باشد که تفاوت بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی چیست ؟ آیا این دو گروه یکی هستند یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت بازنشستگان تامین اجتماعی افرادی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی  هستند که با رسیدن به سن بازنشستگی و با دارا بودن سابقه کاری لازم، بازنشسته شده اند و به جای دریافت حقوق ماهیانه از کارفرما، حقوق بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی دریافت می کنند. اما مستمری بگیران تامین اجتماعی، بازماندگان بیمه شدگان تامین اجتماعی و از کارافتادگانی هستند، که به صورت ماهیانه مبلغی را تحت عنوان مستمری از سازمان تامین اجتماعی دریافت می کنند. 

با وجود اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران تامین اجتماعی در واقع یک گروه نیستند اما لفظ «مستمری بگیر» یک معنای عام دارد و برای توصیف سه گروه بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان افراد تحت پوشش تامین اجتماعی، مورد استفاده قرار می گیرد. میزان عیدی ۱۴۰۲ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مانند عیدی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ توسط هیئت دولت تعیین می شود. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ عیدی سال ۱۴۰۲ بازنشستگان تامین اجتماعی با بیست سال سابقه و مستمری بگیران این نهاد، یک میلیون و هشتصد هزار تومان، تعیبن شده است. علاوه بر این مبلغ  500 هزار تومان برای افراد متاهل به عنوان عیدی عائله مندی، و به‌ ازای هر فرزند تحت تکفل نیز 200 هزار تومان، به مبلغ عیدی این افراد افزوده می شود. 

عیدی بازنشستگان کشوری و مستمری بگیران در سال ۱۴۰۲ 

مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری در سال 1402، همانند سال های گذشته، طبق مصوبه هیئت وزیران تعیین شد. طبق این مصوبه، میزان عیدی بازنشستگان کشوری در سال۱۴۰۲، به اندازه مبلغ عیدی کارکنان دولت در سال 1402 و معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین گردیده است.  

بیشتر بخوانید: نرم افزار حضور و غیاب کسرا

مقدار عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۴۰۲ چقدر است ؟ 

مقدار عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۴۰۲ چقدر است ؟

زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی 

زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران بر اساس مصوبه هیئت دولت از پانزدهم اسفند ماه سال جاری خواهد بود. پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران از تاریخ مذکور شروع و بر اساس حروف الفبا ادامه خواهد یافت. 

جدول پرداخت عیدی مستمری بگیران 

پرداخت عیدی مستمری بگیران  در سال ۱۴۰۲ بر اساس جدول زیر خواهد بود. 

عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۲ چقدر است ؟ 

عیدی سال ۱۴۰۲ کارمندان، که شامل تمامی کارمندان دولت و نیروهای مسلح  می شود مبلغی است که بر اساس نظر هئیت وزیران تصویب و هر ساله برای تمام کارمندان به طور یکسان واریز می شود. قانون پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارمندان در سال ۱۳۷۴ تصویب شد؛ بر طبق این قانون، دولت موظف است هر ساله اعتباری از منابع خود را برای پرداخت عیدی به کارمندان تخصیص دهد و اعتبار مذکور اعم از نقدی یا غیر نقدی،را به طور یکسان در بین کارمندان تقسیم کند. قانون پرداخت عیدی شامل کارکنان تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی می شود.

نحوه محاسبه عیدی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ 

هئیت وزیران هر ساله با تشکیل جلسه ای که معمولا در بهمن ماه هرسال برگزار می شود میزان عیدی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را تعیین می کند. مبلغ عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۲ بر اساس تصمیم هیئت وزیران و طبق بخشنامه مورخ معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین شد. البته این مبلغ برای کارمندانی که زیر یک سال در سازمان مربوطه مشغول به کار بوده اند متفاوت است و بر اساس حاصلضرب عیدی ماهیانه کارمند در تعداد ماه های حضور او در محل کار تعیین می شود. عیدی  ماهانه کارمند نیز از فرمول زیر قابل محاسبه است. 

دستمزد هر ماه  × ۲ = عیدی ماهانه کارمند

         ۱۲           

بیشتر بخوانید: انواع مرخصی در قانون اداره کار؛ مدیریت مانده مرخصی پرسنل

عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۲ چقدر است ؟ 

عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۲ چقدر است ؟

سوالات متداول پیرامون عیدی سال 1402

در ادامه به چند سوال متداول در رابطه با پرداخت عیدی کارگران پاسخ خواهیم داد. 

عیدی سال ۱۴۰۲برای کارگران کمتر از یک سال سابقه چگونه محاسبه می شود؟ 

برای محاسبه عیدی کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه دارند باید مطابق با ماده واحده قانونی در این زمینه از قانون شصت روز تبعیت کرد. برای محاسبه دقیق مبلغ عیدی این کارگران حقوق ماهیانه در دو ضرب  و بر عدد دوازده تقسیم می شود، عدد حاصل که مبلغ عیدی ماهانه کارگر است در تعداد ماه های حضور وی در محل کار ضرب و عیدی نهایی تعیین می شود. 

عیدی کارگران فصلی چقدر است؟ 

عیدی کارگران فصلی و کارگرانی که به صورت پاره وقت کار می کنند بر اساس ساعت حضور آن ها در محل کار محاسبه می شود. به طور مثال اگر کارگری معادل یک سوم تایم قانونی وزارت کار،  مشغول به کار بوده است، عیدی او معادل دو برابر( یک سوم حقوق ) یعنی  یعنی ۶۶ در صد حقوق ماهانه اش خواهد بود. 

عیدی کارگران مشاغل آزاد چگونه محاسبه می شود؟ 

عیدی کارگران مشاغل آزاد مانند کارگران فصلی تعیین می شود و برای افرادی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند بر اساس روزها و ساعات کاری آن ها محاسبه می شود. 

بیشتر بخوانید: حق سنوات چیست؟ نحوه محاسبه حق سنوات در قانون کار

سوالات متداول پیرامون عیدی سال 1402

سوالات متداول پیرامون عیدی سال 1402

جمع بندی 

عیدی و پاداش آخر سال یکی از حقوقی است که در پایان سال به کارمندان دولت، کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری  تعلق می گیرد. مبلغ این عیدی برای هر گروه از این افراد به طور جداگانه و طبق فرمول خاصی تعیین می شود. حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری توسط هئیت وزیران و حقوق کارکنان مشغول قانون کار توسط  وزارت کار تعیین می شود. میزان عیدی برای افرادی که کمتر از یکسال سابقه کار دارند هم بر اساس ماه ها ی حضور آن ها در محل کار محاسبه خواهد شد. جزئیات بیشتر در مورد پرداخت عیدی، نحوه محاسبه عیدی کارمندان دولت، بازنشستگان و کارگران و همچنین زمان پرداخت عیدی کارگران و کارمندان در این مقاله بررسی شد. 

لیست دسته بندی های مرتبط:

مقالات مرتبط

4 دیدگاه

 1. شیرانی مهر 10, 1402 در 1:02 ب.ظ

  امسال حداقل حقوق کارگران چقدر است؟

 2. Maral مهر 12, 1402 در 10:59 ق.ظ

  چه ماهی عیدی بازنشستگان را میدهند؟

  • دیجیتال مارکتینگ کسرا مهر 12, 1402 در 11:10 ق.ظ

   زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران بر اساس مصوبه هیئت دولت از پانزدهم اسفند ماه سال جاری خواهد بود.

 3. علی کلهر مهر 16, 1402 در 2:51 ب.ظ

  چرا عیدی کارمندان با توجه به اینکه عدده ای تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند وعده ای دیگر تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هست یکی می شود؟؟؟؟؟؟

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

مطالب مرتبط

تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟

تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟

همه چیز درباره حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی و نحوه‌ محاسبه حقوق بازنشستگی

همه چیز درباره حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی و نحوه‌ محاسبه حقوق بازنشستگی

منظور از حق اولاد و عائله مندی چیست؟ نحوه محاسبه حق اولاد و کمک عائله مندی

منظور از حق اولاد و عائله مندی چیست؟ نحوه محاسبه حق اولاد و کمک عائله مندی

بررسی قانون سختی کار و شرایط دریافت سختی کار 

بررسی قانون سختی کار و شرایط دریافت سختی کار 

همه چیز درباره مالیات بر دارایی؛ معرفی انواع مالیات بر ثروت 

همه چیز درباره مالیات بر دارایی؛ معرفی انواع مالیات بر ثروت 

حق سنوات چیست؟ نحوه محاسبه حق سنوات در قانون کار

حق سنوات چیست؟ نحوه محاسبه حق سنوات در قانون کار

محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ عیدی کارگران، کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران 

محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ عیدی کارگران، کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران 

تعریف حق السعی در قانون کار + نحوه محاسبه حق السعی

تعریف حق السعی در قانون کار + نحوه محاسبه حق سعی

همه چیز درباره قوانین نصب دوربین مدار بسته

همه چیز درباره قوانین نصب دوربین مدار بسته

همه چیز درباره مرخصی حج واجب

همه چیز درباره مرخصی حج واجب

منظور از جمعه کاری چیست؟ | نحوه محاسبه جمعه کاری در قانون کار

منظور از جمعه کاری چیست؟ | نحوه محاسبه جمعه کاری در قانون کار

دورکاری چیست؟ مزایای دورکاری برای کارمندان و سازمان ها

منظور از قانون دورکاری چیست؟ همه چیز درباره قرارداد دورکاری

قانون ترک کار

صفر تا صد قانون ترک کار؛ آشنایی با قوانین ترک کار

همه چیز درباره مرخصی اربعین

همه چیز درباره مرخصی اربعین (مرخصی استحقاقی پیاده روی اربعین)

بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر و تامین اتیه چیست و چه مزایایی دارد؟

مالیات حقوق

منظور از مالیات حقوق و دستمزد چیست؟ | بررسی نکات مهم محاسبه مالیات بر درآمد 

قانون کار چیست؟

قانون کار چیست؟ | بررسی مهم ترین قوانین کار و تامین اجتماعی

شرایط استخدام معلولین و افراد توانیاب در سازمان ها چگونه است؟

شرایط استخدام معلولین و افراد توانیاب در سازمان ها چگونه است؟

بیمه بیکاری چیست و شامل چه افرادی می شود؟

بیمه بیکاری چیست و شامل چه افرادی می شود؟

فرهنگ سازمانی چیست و چرا در مدیریت کسب و کار مهم است؟

فرهنگ سازمانی چیست و چرا در مدیریت کسب و کارها مهم است؟