تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟

تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟
دیجیتال مارکتینگ کسرا

امروزه افراد برای این که زندگی آسوده‌تری داشته باشند خود را بیمه می‌کنند. سازمان تامین اجتماعی انواع بیمه مانند بیمه اجباری، بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد را ارائه می‌دهد. در این مقاله به بررسی انواع بین تامین اجتماعی پرداخته‌ایم تا شما بتوانید به راحتی پاسخ سوالات خود حقوق بیمه اختیاری چقدر است؟ هزینه بیمه مشاغل آزاد چه قدر است؟ تفاوت بین اختیاری و بیمه مشاغل آزاد را پیدا کنید.

تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟ امروزه افراد برای این که زندگی آسوده‌تری داشته باشند خود را بیمه می‌کنند. بیمه تامین اجتماعی انواع مختلفی دارد که هر کدام مزیت‌های خاص خود را دارند که شامل مستمری، بازنشستگی و کارافتادگی می‌شوند. بیمه اجباری و بیمه خویش‌فرما از انواع بیمه تامین اجتماعی هستند. بیمه خویش‌فرما تامین اجتماعی شامل بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری می‌شود. در مورد تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد باید به این نکته اشاره کنیم که بیمه اختیاری فقط شامل بیمه 27 درصد است که کلیه خدمات بیمه اجتماعی از قبیل مستمری بازنشستگی، هزینه اروتز، پروتز، از کار افتادگی و خدمات کفن و دفن را در بر می‌گیرد. ولی بیمه مشاغل آزاد در انواع مختلف بیمه مشاغل آزاد 12 درصد، بیمه مشاغل آزاد 14 درصد و بیمه مشاغل آزاد 18 درصد می‌شود که هر کدام مزایای خاصی دارند.

به عنوان نمونه مزایای بیمه مشاغل آزاد 18 درصد این است که شامل بازنشستگی، فوت و کار افتادگی می‌شود. بیمه مشاغل آزاد 12 درصد بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی را در برمی‌گیرد. بیمه مشاغل آزاد 14 درصد شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از آن می‌شود. بنابرین تفاوت بیمه 18 درصد با 27 درصد این است که بیمه 27 درصد تمام مزایا و خدمات بیمه اجتماعی را دارد؛ ولی بیمه 18 درصد فقط شامل بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی می‌شود. در این مقاله به بررسی بیمه اختیاری، بیمه اجباری و بیمه مشاغل آزاد تامین اجتماعی پرداخته‌ایم.

تعریف بیمه اختیاری 

کسانی که از بیمه خاصی استفاده نمی‌کنند و تحت‌پوش هیچ بیمه‌ای نیستند، می‌توانند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند و برای بیمه اختیاری  قراردادی را با سازمان تامین اجتماعی تنظیم کنند و طبق قرارداد باید ماهانه به سازمان تامین اجتماعی مبلغی را به عنوان حق بیمه هر ماه پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت حق بیمه، قرارداد با تامین اجتماعی قطع خواهد شد. برای این که در این نوع بیمه از خدمات درمانی بخواهید، استفاده کنید باید مبلغ بیشتری را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید. این نوع بیمه، شامل بیمه بیکاری نمی‌شود. مزایا بیمه اختیاری 27 درصد این است که شامل تمام خدمات تامین اجتماعی می‌شود.

بیشتر بخوانید: نرم افزار حضور و غیاب پرسنل کسرا

تعریف بیمه اختیاری 

تعریف بیمه اختیاری

تعریف بیمه مشاغل آزاد 

یکی از بهترین انواع بیمه تامین اجتماعی بیمه مشاغل آزاد است. افرادی که به هر دلیلی از بیمه اجباری استفاده نمی‌کنند باید از بیمه خویش‌فرما مشاغل آزاد استفاده کنند. اکثر مزایا بیمه اجباری مانند از کارافتادگی، بازنشستگی و درمان در این نوع بیمه وجود دارد. بیمه مشاغل آزاد انواع مختلفی دارد. به عنوان نمونه نوع مشاغل آزاد با نرخ 12 درصد شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود. نوع مشاغل آزاد با نرخ 14 درصد بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی می‌شود و برای افراد تحت تکفل باید حق بیمه پرداخت شود. برای استفاده از این نوع بیمه تامین اجتماعی افراد باید حداکثر سن آن‌ها 50 سال باشد. چنانچه بیش از 5 سال متقاضی مشاغل آزاد سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، نحوه محاسبه نرخ برای او متفاوت خواهد بود. در صورتی که در بیمه اجباری چنین شرایطی وجود ندارد و تا 30 سال حق بیمه به صورت یکسان محاسبه می‌شود.  میزان حقوق بازنشستگی بیمه مشاغل آزاد بسته به نوع بیمه و سابقه بیمه می‌تواند، متفاوت باشد. 

تعریف بیمه اجباری 

هنگامی که شخصی در یک کارگاه و شرکت کار می‌کند، کارفرما باید طبق قانون نیروی‌کار خود را بیمه کند به این نوع بیمه، بیمه اجباری می‌گویند که یکی از مهم‌ترین بیمه‌هایی است که در کشور وجود دارد. اگر کارفرمایی نیروی کار خود را بیمه نکند طبق قانون فرد مورد‌نظر می‌تواند علیه کارفرما شکایت کند. این نوع بیمه برای حمایت از نیروی کار است. موارد تحت پوشش بیمه اجباری شامل پرداخت مستمری در صورت فوت فرد بیمه شده به خانواده وی، پرداخت مستمری ماهانه در صورت بیکاری ( بیمه بیکاری)، پرداخت مستمری در صورت از کارافتادگی شخص بیمه شده، پرداخت هزینه‌های درمانی در زمان وقوع حوادث، بارداری و بیماری و پرداخت مستمری ماهانه در زمان بازنشستگی می‌شود.‌ بازنشستگی بیمه اختیاری چقدر است؟ حقوق بازنشستگی این نوع بیمه بسته به میزان حق بیمه و سابقه بیمه متفاوت است.

تفاوت حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری و مشاغل آزاد چگونه است؟

تا این جا با تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد آشنا شده‌اید. حال می‌خواهیم بدانیم  تفاوت حقوق بازنشستگی بیمه اختیاری و مشاغل آزاد  چگونـه است؟ بسته به مبلغ حق بیمه و شرایط بیمه حقوق بازنشستگی بیمه مشاغل آزاد و اختیاری متفاوت است. یکی از سوالاتی که مخاطبان زیادی مطرح می‌کنند این است که حقوق بازنشستگی بیمه اجباری بیشتر است یا اختیاری، در این رابطه باید این نکته اشاره کنیم که حقوق و مزایا این دو بیمه به هم شبیه هستند. 

درصد و مبلغ بازنشستگی و فوت در بیمه مشاغل آزاد 

برای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت در  بیمه مشاغل متفاوت است و در درصدهای مختلفی وجود دارد. بیمه مشاغل 12 درصد شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود. بیمه 14 درصد مشاغل آزاد بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی را در برمی‌گیرد. بیمه مشاغل آزاد 18 درصد شامل بازنشستگی، فوت قبل و بعد بازنشستگی و کارافتادگی می‌شود؛ ولی از کارافتادگی جزیی مانند نقص عضو را شامل نمی‌شود.

high-endrolex.com

بیمه 26 درصد مشاغل آزاد شامل بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی، بیمه درمان، دریافت بیمه از کارافتادگی و هزینه کفن و دفن می‌شود. تفاوت بیمه 18 با 27  درصد این است بیمه 18 درصد فقط شامل خدمات بازنشستگی، فوت و قبل از بازنشستگی و کار افتادگی می‌شود؛ ولی بیمه 27 درصد تمام خدمات بیمه تامین اجتماعی را در بر‌می‌گیرد. فرق بیمه  12درصد با  18درصد این است که بیمه 12 درصد فقط شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود؛ ولی بیمه 18 درصد شامل بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی می‌شود. بنابراین مزایای بیمه مشاغل آزاد  18 درصد از بیمه ۱۲ درصد و 14 درصد بیشتر است. 

بیشتر بخوانید: بیمه عمر و تامین اتیه چیست و چه مزایایی دارد؟

درصد و مبلغ بازنشستگی و فوت در بیمه مشاغل آزاد 

درصد و مبلغ بازنشستگی و فوت در بیمه مشاغل آزاد

درصد و مبلغ بازنشستگی و فوت در بیمه اختیاری چگونه است؟

بیمه اختیاری  27درصد شامل کلیه خدمات بیمه تامین اجتماعی از قبیل مستمری بازنشستگی، هزینه اروتز، پروتز، از کار افتادگی و خدمات کفن و دفن می‌شود. بنابراین مزایا بیمه اختیاری   27درصد این است که شما می‌توانید در دوران قبل و بعد از بازنشستگی از تمام خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند شوید‌. سوالی که ممکن است در ذهن بسیاری از مخاطبان خطور پیدا کند این است که حقوق بیمه اختیاری چه قدر است؟ برای پاسخ به این سوال باید به شما عزیزان کنیم بسته به میزان حق بیمه و سابقه بیمه حقوق بیمه پرداختی متفاوت است.

شرایط و قوانین بیمه اختیاری چیست؟

تمام افرادی که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند باید  به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و نسبت به بیمه کردن خود اقدام کنند. برای استفاده از این نوع بیمه متقاضی باید شرایط سنی لازم را داشته باشد و معاینات پزشکی لازم را انجام دهد‌. در صورتی که حق بیمه در زمان تعیین شده پرداخت نشود، قرارداد متقاضی با سازمان تامین اجتماعی قطع می‌شود و برای ادامه بیمه باید طبق ضوابط سازمان دوباره قرارداد بین سازمان تامین اجتماعی بسته شود. 

اگر بیشتر از نه ماه از قطع شدن قرارداد با سازمان تامین اجتماعی نگذشته باشد، متقاضی لازم نیست، دوباره معاینات پزشکی را انجام دهد. اگر فردی که بیمه اختیاری دارد در شرکت یا کارگاهی استخدام شود باید به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد تا بیمه اختیاری او قطع شود در غیر این صورت هزینه‌های اداری از حق بیمه پرداختی کسر می‌شود و مدتی که حق بیمه پرداخت نموده است از سابقه او حذف خواهد شد. برای تقاضای این نوع بیمه حداکثر سن باید 50 سال باشد. متقاضیانی که بیشتر از 10 سال سابقه حق بیمه دارند در هر سنی می‌توانند درخواست استفاده از بیمه اختیاری بدهند و از شرایط سنی معاف هستند.‌ چنانچه بیمه شده با سازمان تامین اجتماعی دوباره قرارداد منعقد کرده باشد‌ بدون شرط سنی تا سه بار می‌تواند قرارداد بیمه اختیاری با سازمان منعقد کند. البته دوران انقطاع جزو سابقه فرد محسوب نمی‌شود. افرادی که شرایط سنی آن‌ها بیشتر از 50 سال است و در صندوق‌های دیگر سابقه پرداخت بیمه دارند، سوابق آن‌ها برای سابقه بیمه اختیاری انتقال نمی‌یابد. درصد حق بیمه اختیاری، 27 درصد حقوق و دستمزد متقاضی است. 

شرایط و قوانین بیمه مشاغل آزاد چیست؟

شرایط مخصوصی برای هر یک از انواع مشاغل بیمه آزاد وجود دارد. برای استفاده از این نوع بیمه مردان و زنان حداکثر سن آن‌ها باید 50 سال و 45 سال باشد. حداقل سن باید 18 سال باشد. اگر متقاضی سن او بیشتر از شرایط سنی گفته شده باشد باید قبلا به اندازه دو برابر تفاوت سنی در سازمان تامین اجتماعی سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد‌.

مردی که سن او 55 سال است و متقاضی استفاده از بیمه مشاغل آزاد است باید حتما 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را در زمان ثبت‌نام داشته باشد.

هزینه پرداختی برای بیمه اختیاری 

27 درصد از مبلغی که در قرارداد سازمان تامین اجتماعی منعقد شده است، هزینه پرداختی برای بیمه اختیاری خواهد بود. بر اساس حقوقی که فرد در قرارداد مشخص نموده که در دوران بازنشستگی دریافت کند، هزینه حق بیمه باید پرداخت شود و هر چه حقوق بازنشستگی بیشتر باشد، هزینه حق بیمه هم افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در پاسخ به سوال این که حقوق بیمه اختیاری چقدر است؟ باید به شما عزیزان عرض کنیم که بسته به میزان حق بیمه حقوق بازنشستگی فرد بیمه شده متفاوت است.

بیشتر بخوانید: بیمه بیکاری چیست و شامل چه افرادی می شود؟

هزینه پرداختی برای بیمه اختیاری 

هزینه پرداختی برای بیمه اختیاری

هزینه پرداختی برای بیمه مشاغل آزاد 

بیمه مشاغل آزاد انواع مختلفی دارد به همین دلیل هزینه پرداختی برای این نوع بیمه تامین اجتماعی متفاوت است. به عنوان نمونه برای مشاغل آزاد 12 درصد میزان حق بیمه 658000تومان و برای مشاغل آزاد 14 درصد مبلغ حق بیمه 768000 و برای مشاغل آزاد 18 درصد مبلغ حق بیمه 987000 تومان است. با توجه به تعهدات که انواع بیمه مشاغل آزاد دارند، حق بیمه پرداختی آن‌ها متفاوت خواهد بود. 

مدارک لازم و روش ثبت‌ نام بیمه‌های اختیاری و مشاغل آزاد چگونه است؟برای ثبت‌نام در مشاغل آزاد و بیمه اختیاری باید به سایت تامین اجتماعی مراجعه کنید. برای ثبت‌نام در بیمه مشاغل آزاد به مدارکی مانند اصل و کپی شناسنامه فرد متقاضی، اصل و کپی کارت ملی فرد متقاضی، دو قطعه عکس خانواده فرد متقاضی، اصل و کپی شناسنامه خانواده فرد متقاضی ( در صورت تقاضای بیمه مشاغل آزاد با دفترچه بیمه)، سه قطعه عکس، اصل و کپی کارت ملی خانواده و ارائه شماره بیمه در صورت سابقه بیمه نیاز است.

سوالات متداول درباره تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

حقوق بازنشستگی بیمه اجباری بیشتر است یا اختیاری؟

 حقوق و مزایا این دو بیمه به هم شبیه هستند و بسته به میزان سابقه و هزینه پرداختی حق بیمه حقوق بازنشستگی آن‌ها متفاوت است. 

بهترین بیمه برای مشاغل آزاد کدام است؟

بیمه مشاغل آزاد 18 درصد بهترین بیمه برای مشاغل آزاد است؛ چون شامل بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و کارافتادگی می‌شود.

سن بازنشستگی بیمه اختیاری چقدر است؟

سن بازنشستگی برای مردان و زنان به ترتیب 60 سال و 55 سال است. 

پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد از طریق گوشی چگونه است؟

برای پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد از طریق گوشی کد *۷۲۴*۷۱۳# را باید شماره‌گیری کنید؛ سپس از شما خواسته می‌شود شناسه قبض خود را وارد کنید و گزینه ارسال را بزنید. مبلغ حق بیمه را وارد کنید و بعد از این که حق بیمه شما تایید شد باید مشخصات کارت اعتباری که رمز پویا دارد را انتخاب کنید. بعد از این که رمز پویا رل دریافت نموده‌اید و در کادر مربوطه وارد کرده‌اید از حساب شما مبلغ حق بیمه کسر خواهد شد. 

حق بیمه مشاغل آزاد در سال 1402 چقدر است؟

حق بیمه مشاغل آزاد در سال 1402 برای نوع 12 درصد 658000 تومان، برای نوع مشاغل آزاد 14 درصد 768000 تومان و برای مشاغل آزاد 18 درصد 987000 تومان است. حق بیمه اختیاری  27 درصد برای سال 1402 1481000 تومان است.

راه‌های درخواست بازنشستگی بیمه اختیاری چیست؟ 

برای درخواست بازنشستگی بیمه اختیاری باید به سایت تامین اجتماعی مراجعه کنید یا این که می‌توانید به صورت حضوری به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید: محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ عیدی کارگران، کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران

سوالات متداول درباره تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

سوالات متداول درباره تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

جمع بندی پیرامون تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد

امروزه افراد برای این که زندگی آسوده‌تری داشته باشند خود را بیمه می‌کنند. سازمان تامین اجتماعی انواع بیمه مانند بیمه اجباری، بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد را ارائه می‌دهد. در این مقاله به بررسی انواع بین تامین اجتماعی و تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد پرداخته‌ایم تا شما بتوانید به راحتی پاسخ سوالات خود حقوق بیمه اختیاری چقدر است؟ هزینه بیمه مشاغل آزاد چه قدر است؟ تفاوت بین اختیاری و بیمه مشاغل آزاد را پیدا کنید.

لیست دسته بندی های مرتبط:

مقالات مرتبط

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

مطالب مرتبط

تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟

تفاوت بین بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد در چیست؟

همه چیز درباره حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی و نحوه‌ محاسبه حقوق بازنشستگی

همه چیز درباره حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی و نحوه‌ محاسبه حقوق بازنشستگی

منظور از حق اولاد و عائله مندی چیست؟ نحوه محاسبه حق اولاد و کمک عائله مندی

منظور از حق اولاد و عائله مندی چیست؟ نحوه محاسبه حق اولاد و کمک عائله مندی

بررسی قانون سختی کار و شرایط دریافت سختی کار 

بررسی قانون سختی کار و شرایط دریافت سختی کار 

همه چیز درباره مالیات بر دارایی؛ معرفی انواع مالیات بر ثروت 

همه چیز درباره مالیات بر دارایی؛ معرفی انواع مالیات بر ثروت 

حق سنوات چیست؟ نحوه محاسبه حق سنوات در قانون کار

حق سنوات چیست؟ نحوه محاسبه حق سنوات در قانون کار

محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ عیدی کارگران، کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران 

محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲ عیدی کارگران، کارمندان بازنشستگان و مستمری بگیران 

تعریف حق السعی در قانون کار + نحوه محاسبه حق السعی

تعریف حق السعی در قانون کار + نحوه محاسبه حق سعی

همه چیز درباره قوانین نصب دوربین مدار بسته

همه چیز درباره قوانین نصب دوربین مدار بسته

همه چیز درباره مرخصی حج واجب

همه چیز درباره مرخصی حج واجب

منظور از جمعه کاری چیست؟ | نحوه محاسبه جمعه کاری در قانون کار

منظور از جمعه کاری چیست؟ | نحوه محاسبه جمعه کاری در قانون کار

دورکاری چیست؟ مزایای دورکاری برای کارمندان و سازمان ها

منظور از قانون دورکاری چیست؟ همه چیز درباره قرارداد دورکاری

قانون ترک کار

صفر تا صد قانون ترک کار؛ آشنایی با قوانین ترک کار

همه چیز درباره مرخصی اربعین

همه چیز درباره مرخصی اربعین (مرخصی استحقاقی پیاده روی اربعین)

بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر و تامین اتیه چیست و چه مزایایی دارد؟

مالیات حقوق

منظور از مالیات حقوق و دستمزد چیست؟ | بررسی نکات مهم محاسبه مالیات بر درآمد 

قانون کار چیست؟

قانون کار چیست؟ | بررسی مهم ترین قوانین کار و تامین اجتماعی

شرایط استخدام معلولین و افراد توانیاب در سازمان ها چگونه است؟

شرایط استخدام معلولین و افراد توانیاب در سازمان ها چگونه است؟

بیمه بیکاری چیست و شامل چه افرادی می شود؟

بیمه بیکاری چیست و شامل چه افرادی می شود؟

فرهنگ سازمانی چیست و چرا در مدیریت کسب و کار مهم است؟

فرهنگ سازمانی چیست و چرا در مدیریت کسب و کارها مهم است؟